Ива – Козя върба (Salix caprea)

Ива – Козя върба (Salix caprea)
Ива – Козя върба (Salix caprea)

Семейство:
Salicaceae – Върбови

Светлина: Добре осветено място

Период на цъфтеж: Март – Април

Поливане: Обилно

Произход: Европа, Азия. У нас се среща на блажни места до 2500 м надморска височина.

Устройство: Развива силно разклонена, но плитко разположена коренова система. Оформя се като храст с почти овална корона.

Листа: С елиптично заострена форма и максимални размери 15 см дължина и 8 см ширина. Горната им повърхност е блестяща и наситено зелена, а долната – почти сива от покриващите я фини власинки.

Цветове: Цветовете са много дребни и се появяват в ранна пролет (март-април) преди листата. Събрани са в съцветие реса. В млада възраст те са сребристи и пухкави, известни още като „котенца”. Растенията са двудомни – съцветията им са мъжки и женски и се появяват върху различни растения. Мъжките съцветия са овални с жълт прашец, а женските реси са бледозелени с издължена цилиндрична форма.

Място: Слънчево.

Почва и засаждане: Почвената смес трябва да е богата на хранителни вещества и да задържа влага. Съставя се от равни части чимовка, листовка и добре разложен оборски тор. Закупените растения обикновено са облагородени и оформени като плачещи. Необлагородените се размножават чрез вкореняване на резници през лятото. Засаждат се в центъра на големи съдове.

Отглеждане: Необходима им е много вода, затова се поливат редовно. Почистват се от изсъхнали клонки и при необходимост се подрязват. Видът е студоустойчив и без проблеми прекарва зимата на балкона.

Сортове: Има сортове с наведени (плачещи) клони като „Weeping Sally“.

Комбинации: През пролетта се комбинира с луковични, а през лятото и есента – с едногодишни цъфтящи, листно-декоративни или алпийски растения.