Ханес Улоф Йоста Алфвен

Ханес Алфвен
Ханес Алфвен

АЛФЕН (Alfven), Ханес Улоф Йоста (30.V.1908, Норшьопинг – 2.II.1995, Юршхолм) — шведски физик. Родителите му са практикуващи лекари. Алфвен учи (от 1926), защитава докторат (1934) и е преподавател в университета в Упсала. От 1937 работи в Нобеловия институт за физика в Стокхолм. От 1940 е професор по теория па електричеството, от 1945 — по електроника, от 1963 — по физика на плазмата в Кралския технологичен институт в Стокхолм. От 1964 е професор в Калифорнийския университет в Сан Диего.

Интересът и изследванията на Алфвен са в областта на физиката на плазмата, главно на плазмата в звездите и в междузвездната среда. Като изучава магнитните бури и полярните сияния, той си задава въпроса как се движи плазмата. Отговорът е намерен през 1942 в създадения от Алфвен нов дял на науката — магнитна хидродинамика, особено важна за развитието на управляемия термоядрен синтез, свръхзвукови полети и др. Предсказва съществуването на специфични вълни (наречени вълни на Алфвен), които са не само електромагнитно поле, но и частици на проводящата среда. Отначало теорията му изглежда експериментално непроверима, но през 1949 вълните на Алфвен са наблюдавани в течни метали, през 1959 — в плазма.

Под негово ръководство се работи по моделирането на взаимодействието на магиитосфсрата на Земята със слънчевия вятър. По-късните му работи са посветени на формирането на Слънчевата система. През 1970 А. получава половината от Нобеловата награда за физика „за фундаментални работи и открития в магнитохидродинамиката с плодотворни приложения в различни области на физиката на плазмата“. Другата половина от наградата получава Луи Неел за изследванията му върху антиферомагнетизма и феримагнетизма.

Алфвен е член на Кралската шведска академия на науките, Американската национална академия на науките, лондонското Кралско дружество и др.