Манфред Айген

Манфред Айген
Манфред Айген

АЙГЕН (Eigen), Манфред (9.V.1927, Бохум) — германски химик. Баща му е музикант. Айген учи физика и химия в Гьотингенския университет, в който през 1951 защитава докторат по естествени науки. От 1953 работи в института „Макс Планк“ в Гьотинген, на който е директор от 1964. Айген открива причината, поради която звуковите вълни се поглъщат по-лесно от морската, отколкото от чистата вода или от вода, в която е разтворен натриев хлорид. „Звуковите вълни с висока честота разкъсват молекулите на съдържащия се в морската вода магнезиев сулфат на йони, които за кратко време отново се свързват в молекули (при използуване на ултразвук с честота 100 kHz молекулите на магнезиевия сулфат се разлагат на йони и се възстановяват 100 000 пъти в секунда).

За това превръщане звуковата вълна губи известно количество енергия. Откритието позволява на Айген да създаде релаксационен метод за изследване на свръхбързи химични реакции (с продължителност 10-3 — 10-9 s), а по-късно и методи, при които за осъществяване на малки промени в химическата система се използуват топлинни и електрически импулси.

Освен за физикохимични изследвания релаксационните методи на Айген се прилагат и в молекулярната биология за изследване на протичането на ензимно-каталитични реакции, образуването на полипептидни спирали, кодирането на биологична информация. През 1967 Айген получава половината, а Джордж Портър и Роланд Нориш, които работят в същата област, другата половина от Нобеловата награда за химия „за изследванията им на свръхбързи химични реакции чрез нарушаване на равновесието посредством много кратки енергийни импулси“. През 70-те години Манфред Айген насочва научните си интереси към произхода на живота. Изучава индивидуалните нуклеинови киселини и връзката им с протеините и развитието на примитивните гени.

Айген е член на лондонското Кралско дружество, Френската академия, Американската национална академия на науките, Американската академия за хуманитарни и естествени науки и Гьотингенската Академия на Науките.