История на Османската империя

… Безпощадната борба на Мурад II с вътрешните и външните врагове на османската държава е увенчана е пълен успех…

В края на неговото управление империята е възстановена в границите си от 1402г. Набраните сила и енергия са достатъчни за завладяването на византийската столица — едновековната мечта на всички османски владетели. Още малко време е необходимо на Мурад II, но съдбата му изиграва зла шега.

Той умира на 3 февруари 1451г. в Одрин…

Най-пълното изследване на тази тема от български учен разглежда задълбочено и в увлекателен стил всички аспекти на историческото развитие на Османската империя – от зараждането, през възхода и апогея до мъчителния крах.

Разгледани са политическите и социални процеси, военната организация, икономическата структура, етническото и религиозно разнообразие, духовната и материална култура на империята.