1. Отличителни признаци на живота

Светът на живите същества се простира от най-елементарните микроорганизми до висшите растения, животните и човека. Той включва извънредно голямо разнообразие на форми. Общи признаци на всяко живо същество са онези явления, т. е. структури и процеси, които са налице във всеки един от тези многообразни типове живи организми и които ги отличават от неживите обекти в природата. Освен тези основни жизнени явления, срещани още при едноклетъчните, се отбелязват и множество други особени жизнени прояви на многоклетъчните организми. Те възникват в резултат на взаимодействието на клетки, тъкани и органи. Такива са мускулното движение, транспортът на вещества между клетките, хормоналната регулация, както и управляваното от нервната система поведение. Но и при едноклетъчните организми съществуват особености, ограничени само в определени групи, без да принадлежат към общите свойства на живота, например движенията с помощта на камшичета и фотосинтезата.