Органични киселини

Обикновено на органичните киселини се дължи киселият вкус на редица растения. От химична гледна точка тези киселини са главно мастни и ароматни карбонови и оксикарбонови киселини. По-често срещани киселини в растенията са ябълчената, янтарната, фумаровата, глутаровата, малоновата, винената, лимонената, бензоената и др. В медицината растителните сокове, съдържащи тези киселини, се употребяват главно като противотемпературни, витаминни и диетични средства.