Неорганични вещества

В растенията неорганичните вещества са представени във вид на карбонати, сулфати, хлориди, фосфати, силикати и др. Значението им за растенията не е напълно установено, но е известно, че при липса на някои от неорганичните вещества се нарушава растежът. Знае се също, че азотът участва в изграждането на белтъчините, че силицият повишава здравината на тъканите, че калият и калцият заедно с желязото влияят при образуването на хлорофила и поддържането на осмозата*, както и за регулиране на киселинно-основния баланс при биохимичните процеси. Установено е освен това, че борът оказва влияние върху цъфтежа и развитието на плодовете, че медта влиза в състава на някои ферменти и характерни белтъчини, а също, че е необходима при обмяната на веществата и т. н. Знае се, че редица радиоактивни елементи в малки количества действат благоприятно върху растежа на растението, докато в големи дози оказват вредно влияние.

В растенията има още множество химични съставки, които, макар и в малки количества, играят важна роля в живота не само на растителните видове, но и се грижат за здравето на хората и животните. Те служат не само като храна, но и като средство за опазване на здравето и лечение.

 


* Преминаване на разтворител през полупропусклива преграда (мембрана) от по-разреден (хипотоничен) към по-концентриран (хипертоничен) разтвор. Обусловена е от разликата между химичните потенциали на разтворите, проявяваща се в осмотичното налягане. Осмозата се прекратява с изравняване на концентрацията, съответно и на налягането в двата разтвора. Широко разпространена в живата природа, важен фактор за постъпване и придвижване на течности в организмите