Етерични масла

Досега са открити над 2500 растения, съдържащи етерични масла, повечето от които са с приятна миризма. Предполага се, че етеричните масла, от една страна, привличат насекомите, нужни за опрашването на цветовете, а от друга — предпазват растенията от прегряване, тъй като се изпаряват в атмосферата и разсейват слънчевите лъчи. В някои случаи те са защитно средство на растенията срещу вредното действие на болестотворните бактерии, насекомите и различните гризачи.

От химична гледна точка етеричните масла са органични хетероциклични, хидроароматни и ароматни съединения, както и съединения от мастния ред. Състоят се от въглеводороди, азотни и серни киселини, феноли, алдехиди, кетони, алкохоли, карбонови киселини, естери и главно терпени (моно-, сескви-, ди-политерпени), както и техните кислородни съединения, на които дължат и приятната си миризма. Образуването им в растенията не е изяснено. Приети от човека, те се отделят чрез бъбреците, белите дробове, жлъчката и червата. Някои от тях действат главно нервноуспокоително, болкоуспокоително, противоглистно, противомикробно, като кожни дразнители и др.