Дъбилни вещества

Съдържат се почти във всички растения. Те участват в обмяната на веществата и в процеса на отделянето на вътрешноклетъчната енергия. Освен това играят защитна роля, защото действат отровно срещу много гъби и бактерии, нападащи растенията. Делят се на две групи: дъбилни вещества, които под действието на ензима таназа, на минерални киселини и основи се хидролизират, и дъбилни вещества, които не се хидролизират. Към първата група спадат танините, а към втората – катехините. От химична гледна точка дъбилните вещества са анхидриди – производни на ацидофенолите. В растенията се намират под формата на естери на гликозата с шикалчената киселина. Вкусът им е стипчив. Те отдавна се употребяват за щавене на кожи. В лечебната практика се използват като запичащо средство при стомашни и чревни заболявания. Поради „свиващото“ им действие се употребяват също при кожни заболявания и като кръвоспиращо средство. С белтъчините, алкалоидите, гликозидите и тежките метали дъбилните вещества стават на утайка от неразтворими танати, затова действат като противоотрови в случаи на отравяния с тези съединения.