Алкалоиди

Алкалоидите са съединения, които съдържат азот, а също и кислород. В растенията се срещат под формата на соли на различни органични киселини (ябълчена, лимонена, оксалова, янтарна и др.). В някои видове растения алкалоидите са свързани със специфични за тях киселини, като аконитовата – във видовете Aconitum, хелидоновата – в змийското мляко (Chelidonium majus L.) и в чемериката (Veratrum lobelianum Bernh) меконовата – в сънотворния мак (Papaver somniferum L.)9 хининовата – в корите на хининовото дърво (Cinchona succirubra Pav.) и др. Макар и рядко те се срещат и под формата на соли на някои неорганични киселини, като сярната, фосфорната и др.

Днес са известни над 900 вида алкалоиди, като функцията им в живота на растенията не е изяснена. По всяка вероятност те имат голямо биологично значение за растителните организми. Интересен е фактът, че при нараняване количеството на алкалоидите в растенията силно се увеличава. Съдържанието на алкалоиди е най-високо в листата и корените, а по-ниско – в кората, семената и стъблата на растението. Почти всички алкалоиди имат горчив или парлив вкус и са без миризма.

Количеството на алкалоидите в растенията е различно. То зависи от ботаническия вид, географската ширина, климатичните условия, годишното време, начина на култивиране, фазите на развитие на растението и възрастта му, от времето на бране и сушене, от начина на запазване след сушенето и др. Поради сложния си химичен състав и големия си брой алкалоидите, макар и трудно, се делят на групи, само някои от които ще бъдат изброени тук, и то от по-важните.

Алкалоиди, производни на пиперидина, пиридина и тетра-хидропиридина:

–    конин – намира се в бучиниша (Conium maculatum L.)\

–    лобелин – съдържа се в растението лобелия (Lobelia injlata L);

–    ареколин – съдържа се в плодовете на арековата палма (Areca catechu L.);

–    рицинин – намира се в семената на кърлежа (Ricinus communis L.);

–    пиперин — съдържа се в семената на черния пипер (Piper nigrum L.);

–    тригонелин – намира се в семената на гръцкия сминдух (Trigonella foenum-graecum L.).

Бициклични съединения, съдържащи пиридиново и некондензирано пиролидиново и пиперидиново ядро:

–    никотин – намира се в тютюна (Nicotiana tabacum L);

–    анабазин – съдържа се в растението анабазис (Anabasis aphilla L).

Бициклични съединения, съдържащи кондензирано пиролидиново и пиперидиново ядро:

–    алкалоиди, производни на пропана: атропин – намира се в лудото биле (Atropa belladonna L.), татула (Datura stramonium L.), бляна (Hyoscyamus niger L) и др.; хиосциамин и скополамин – съдържат се в Scopolia atropoides L., а също в татула, бляна и др.; кокаин – съдържа се в семената на коката {Erythroxylon соса Lam.); пелетиерин – намира се в наровото дърво (Punica granatum L); тук спадат и алкалоидите спартеин, лупинин и генистеин, които се съдържат в Genistra tinctoria L. ;

–    алкалоиди с хинолинов пръстен: цинхонин и хинин – намират се в хининовото дърво (Cinchona succirubra Pav.);

–    алкалоиди, производни на фенантрена: тук спадат алкалоидите на опиума, добиван от сънотворния мак (Papaver somniferum L.), морфин, кодеин и тебаин, както и хелидонинът, оксихелидонинът и метоксихелидонинът, които се съдържат в змийското мляко (Chelidonium majus L.);

–    алкалоиди, производни на изохинолина: папаверин — съдържа се в опиума; наркотин – намира се също в опиума; хидрастин – съдържа се в растението хидрастис (Hydrastis canadensis L.); салсолин – съдържа се в растението рихтерово вълмо (Salsola richteri iL);

–    алкалоиди, производни на диизохинолина: берберин – намира се в хидрастиса {Hydrastis canadensis L.), в киселия трън (Berberis vulgaris L.) и в други растения; кураре алкалоиди -съдържат се в някои видове Strychnos и в растението Chondrodendron tomentosum L.; в тази група спадат делсеминът и мелинтинът, намиращи се в Delphinium semibarbatum L.9 елатинът – в Delphinium elatum L. и конделфинът – в Delphinium confusum L.;

–    алкалоиди, производни на индола: хармин – съдържа се в растението Peganum harmala L.; йохимбин – намира се в Corynanthe yohimbe L.; резерпин – съдържа се в растението Rauwolfia serpentina L.; езерин – намира се в Physostigma venenosum Ralf.; стрихнин – съдържа се в стрихноса (Strychnos nux-vomica L.) и други видове Strychnos;

–    алкалоиди на моравото рогче: ергометрин, ерготамин и ерготоксин – съдържат се в моравото рогче (Claviceps purpurea Tulasne);

–    алкалоиди от имидазолосия ред: пилокарпин – съдържа се в растението Pilocarpus jaborandi L.;

–    алкалоиди от пуриновия ред: кофеин – съдържа се в семената на кафееното дърво (Coffea arabica L); теобромин – намира се в семената на какаовото дърво (Theobroma cacao L.);

–    алкалоиди, производни на пиролизидина: платифилин – съдържа се в Senecio platyphyllus (М. В.) Д.С.;

–    алкалоиди, производни на трополона: колхицин и колхамин – намират се в есенния минзухар (Colchicum automnale L);

–    стеринови алкалоиди: соланин и соланидин – намират се във видовете на рода Solanum – S. tuberosum L., S. nigrum L. и др.; аконитин – съдържа се самакитката (Aconitum napellus L);

–    алкалоиди от видове вератрум: вератрин, вератридин и цевадин;

–    алкалоиди с неустановен строеж: тук спадат алкалоидите, изолирани от Alsonia, Aristolochia, Gelsemium и др.

В малки дози алкалоидите се употребяват често в медицинската практика при различни заболявания.