Предаване, опаковане и запазване на лекарствените растения

След брането и изсушаването на набраните билки те започват да се подготвят за предаване (ако не са за лично ползване).

В зависимост от количеството им изсушените лекарствени растения се опаковат в шперплатови сандъци, обвити отвътре с хартия; в чували (четирикатни книжни, книжно-конопени или конопени) или в бали. Опаковъчните материали трябва да бъдат чисти. Силно хигроскопичните билки, като мораво рогче, цвят на лопен и др., се насипват в шперплатови каси с двойни стени, между които се поставя негасена вар за поемане на влагата. В помещения, където се пазят подобни билки, могат да се внесат отделни сандъчета с негасена вар за поемане на влагата. Балирането на билките става със специална машина, като билките се обвиват с чиста хартия. Опакованите билки се нареждат на дървени скари. Върху всяка каса, бала или чувал се отбелязват названието на билката (българско и латинско), нейното тегло и името на производителя, след което се пломбира.

Помещенията, в които се пазят билките, трябва да бъдат чисти, проветриви, снабдени с изкуствена вентилация, запазени от пряка слънчева светлина и непременно с противопожарни изходи. Температурата в помещенията не трябва да е по-висока от 30° С, а влажността – около 18 %. В близост до билките не трябва да се пазят силно миришещи вещества и течности като нафталин, газ, креолин, карбол и др. Складовете не трябва да са в съседство с обори, торни места или гниещи предмети, тъй като техните миризми лесно се поглъщат от изсушените растения и качеството им се влошава. Необходимо е също силно ароматните и отровните билки (например дилянка, лавандула, лудо биле, вълнест напръстник и др.) да се държат в отделни помещения.

Опакованите билки трябва да се експедират в хубаво време. При опасност от дъжд е необходимо да се покриват с брезент. Освен това билките не бива да се превозват заедно с миришещи вещества и течности, както и с лесно запалими материали.