Вадене и сушене на корени, коренища, грудки и луковици

Корените, коренищата, грудките и луковиците е най-добре да се изравят през есента, след опадането на семената на растенията. Но тъй като през този период растенията трудно се разпознават, тяхното събиране се извършва малко по-рано.

При някои растения обаче изваждането на корените, коренищата, грудките и луковиците трябва да става рано напролет поради това, че тогава се съдържат по-големи количества лечебни вещества (корените на лудото биле, луковиците на кьрпикожуха и др.).

Видове подземни органи на растенията:

Видове корени
а. Видове корени: 1 – нишковиден; 2 – конусовиден; 3 – реповиден; 4 – брадат
луковици
б. Луковици: 1 – на лук, общ вид; 2 -на лук, надлъжен разрез; З-на крем
коренище
в. Коренище: 1 – на острица; 2-на перуника; 3-на момкова сълза; 4 – на цикута
грудки
г. Грудки: 1, 4 – надземни; 2, 3 – подземни
(1 – на епифитна орхидея; 2 – на гергина; 3 – на картоф; 4 – на алабаш)

След изкопаването корените, коренищата, грудките и луковиците се почистват от пръстта, от изгнили или наядени части и други примеси, отстраняват се придатъчните корени, ако това се налага, и се измиват. Измиването става най-лесно в кошници, под течаща вода. Растения, които съдържат слуз, като ружата и др., не трябва да се мият, защото количеството на слузта намалява. Същото се отнася и за сладкия корен, корените на дилянката и др. А миенето с гореща вода на корените и на видоизменените подземни стъбла на всички растения не се препоръчва.

При някои видове се налага грудките да се консервират, за да се осигури по-дългото им запазване. Това става, като се потапят за 2-3 минути в гореща вода (салеп, женшен и др.). За по-голямо улеснение предварително могат да се нанижат на конец. По такъв начин се облекчава и сушенето им.

Корените, коренищата, грудките и луковиците на лекарствените растения се сушат на сенчесто и проветриво място при температура от 45 до 70 °С, като дебелите и месестите за по-бързо сушене се нацепват на дължина, а когато се изисква да са обелени, беленето трябва да се извърши преди сушенето, защото след това кората се отделя трудно. На слънце могат да се сушат обикновено корени, съдържащи танини (корените на очи-болеца, кървавичето, разваленката и др.) и алкалоиди. Корени, които съдържат етерични масла и гликозиди, не се сушат на слънце.

Корените, коренищата, грудките и луковиците се смятат за изсушени тогава, когато при прегъване в най-дебелата си част се чупят, а не се огъват.

След изсушаването те се преглеждат отново, изчистват се от различни примеси и повреди и се опаковат в бали или чували. Пазят се в сухо, сенчесто и проветриво помещение.