Бране и сушене на цвят

Цветовете се берат през различни фази от развитието им. Например лайката се бере при разтворени напълно езичести цветчета. При някои растения обаче – червен кантарион, пипериче, глог и др. – цветовете се берат преди пълното им разтваряне, а при росянката, жълтия кантарион, лопена, липата и др. -след като се разтворят напълно. Кошниците на растенията от сем. Сложноцветни обикновено се събират в началото на цъфтежа. Не се берат прецъфтели, пожълтели, наядени, изсъхнали или замърсени цветове. Самото бране става ръчно, като цветовете се слагат в кошници или кошове рехаво, без да се претъпкват. В противен случай при сушенето те почерняват. Това важи особено за венечните листа на мака, божура, лопена и др. При събиране на цветове на определена билка трябва да се внимава да не се смесват с цветовете на други подобни растения: например лайката от вида Matricaria chamomilla L. често се смесва с другите видове лайки. Лайката се характеризира с приятна миризма и с високо конично кухо цветно легло. Цветовете на бъза (Sambucus nigra L.), които имат жълти прашници, може да се смесят с цветовете на бъзака (Sambucus ebulus L.), чиито тичинки са с червени прашници.

Обраните цветове предварително се почистват и се сушат обикновено при 35-40 °С, след което се преглеждат и отново се почистват от различни примеси, като пръст, стъблени части, пъпки, наядени и изсъхнали цветчета и др. Според изискванията на купувача някои съцветия след изсушаването се стриват през решето или се изчукват, за да опада цветът (например при бъза, морския пелин, равнеца и др.), като останалите части на съцветията се изхвърлят. Липовият цвят и лайката се изчистват от прашеца, който се отделя при сушенето. Цветовете се опаковат в шперплатови сандъци, бали или книжни торби и се пазят в сухи, сенчести и проветриви помещения.