Бране и сушене на стръкове

В практиката на билкосъбирането стръкове се наричат стъблата заедно с листата и цветовете. Те се събират, като се отрязват на разстояние 20 см от върха на стъблото. Вдървенели, наядени, изсъхнали, замърсени или повредени стръкове не се берат. След събирането стръковете се навързват на китки или за да не се запарват, какъвто е случаят с горицвета, змийското мляко и др., се разстилат и се сушат при температура от 40 до 70 °С. Стръковете се смятат за изсушени, когато стъблото при превиване не се огъва, а се чупи. След сушенето те се преглеждат, почистват се от примеси и се опаковат в бали, шперплатови каси или торби. Пазят се на сухо, сенчесто и проветриво място.

 

Видове лита
Видове листа: 1 — игловиден; 2 – линеен; 3 – продълговат; 4 – ланцетовиден; 5 – яйцевиден; 6 – ромбовиден; 7 – сърцевидно-яйцевиден; 8 – бъбрековиден; 9 – стрелковиден; 10- длановидно разделен; 11 – длановидно разсечен; 12 – троен; 13 – чифтоперест с прилистници и мустачета; 14 — нечифтоперест; 15 — двойноперест; 16 — многоперест