Бране и сушене на плодове

Плодовете се берат при пълното им узряване и се поставят в кошници. Наранени, изгнили, наядени и зелени плодове не се берат. Събирането на семената става също след пълното им узряване. Тези растения обаче, които подобно на анасона, копъра, кориандъра, резенето и др. могат да се косят, се окосяват преди пълното им узряване. Навързани на малки снопчета, растенията се оставят на слънце да узреят напълно и тогава се отделят. С това се цели да се избегне оронването на семената.

Плодовете и семената се сушат при температура от 45 до 100 °С. След изсушаването те се почистват от гнили, наядени, почернели плодове и семена и от чужди примеси. При сочните плодове сушенето продължава дотогава, докато при стискане в шепата плодовете образуват топка, която при разтваряне на шепата веднага се разпада. Опаковат се в книжни или конопени торби, а в някои случаи – и в дървени каси.

Тъй като семената лесно се нападат от насекоми, за предпазване от тях в сандъците се поставят шишенца с хлороформ, затворени, но с надупчена тапа.

видове плодове
Видове плодове: 1 – мехунка (ралица); 2а и 2б – боб (грах, фий); 3 – шушулка (репица); 4 – щушулчица (овчарска торбичка); 5 – кутийка (виолетка); 6а и 6б – семка (слънчоглед, глухарче); 7 – зърно (пшеница); 8 – орехче (леска); 9 – жълъд (дъб); 10а и 106 – крилатка (габър, ясен); 11 – костилка (орех); 12 – ягода (домат); 13а и 13б – лъжлив плод (шипка, круша); 14 – сборен сочен плод (малина); 15а и 15б – съплодие (черница, смокиня)