Бране и сушене на листа

Брането на листата при някои растения може да продължи през цялото лято, но най-подходящо (с малки изключения) е времето на цъфтежа. Берат се ръчно цели листа или отделни листчета от сложния лист със или без дръжки и се събират в кошници или кошове, без да се претъпкват. Някои растения, особено когато се култивират или образуват естествено чисти участъци от поляната, може да се окосят и след това листата им да се оберат. Този начин е подходящ например при брането на листата на копривата, които при това след окосяването завяхват и не парят. Не се берат замърсени, изсъхнали, наядени, пожълтели или повредени листа.

Трябва да се внимава листата на едни растения да не се смесват с листата на други. Често например листата на бляна (Hyosciamus niger L.) се смесват с листата на татула (Datura stramonium листата на подбела (Tussilago farfara L.) – с листата на чобанката (Petasites officinalis L.), листата на мечото грозде (Arctostaphylos uva-ursi L.) – с листата на червената боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.), и др. След събирането листата се почистват от примеси, отстраняват се повредените, наядените и изсъхналите и се сушат при температура до 45 °С. На бързо сушене се подлагат листата, съдържащи гликозиди, чието ферментно разлагане започва веднага след откъсването им. Това важи особено за групата растения, които съдържат гликозиди, действащи на сърдечната система.

Добре изсушените листа (например тези на ментата, вълнестия напръстник, лудото биле и др.) се опаковат в торби или в пластмасови каси, както и в бали. Пазят се в сухи, сенчести и проветриви помещения.