Белене и сушене на кори

Корите се белят наесен, след окапване на листата, или през пролетта, когато започне сокодвижението, но преди началото на развитието на новите части. От вътрешната страна кората трябва да бъде гладка и да няма части от дървесина, а от външната страна – да е почистена от лишеи, загнили, плесенясали и напетнени части.

Кората се бели лесно, като се нарязва през 30 см на хоризонтални ивици, които се очукват с дървено чукче. Употребата на железни предмети трябва да се избягва, понеже желязото предизвиква реакция със съдържащите се в кората танини.

Корите могат да се сушат на слънце (за кори, съдържащи танини), обърнати с външната страна нагоре. Доизсушаването им след това става на сянка или в сушилня до 70 °С.

Кората е изсушена, когато при превиване се чупи, а не се огъва. След изсушаването корите се преглеждат отново, почистват се от чужди примеси и се опаковат в бали или чували. Пазят се на сухо, сенчесто и проветриво място.